Projektledare för Jensen campus SFI

with No Comments

campus

Uppdrag: leda arbetet i att skapa en plattform för ett digitalt SFI

Typ av organisation: Skola

Hemsida: https://www.jensensfi.se/

 

Jag blev tillfrågad att vara projektledare för en helt ny digital plattform för SFI. Med mig som medlare mellan programmerare, lärare, elever och chefer skapade vi en plattform som skulle förändra sättet att jobba med SFI. Tillsammans kom vi fram till hur vi skulle jobba med olika kunskapsnivåer i samma klassrum (det är vanligt inom SFI) samt hur vi kunde koppla användbar svenska med intressanta uppgifter.

Då jag har erfarenhet från både kommunikation och lärarroll försökte jag skapa en snygg, lättnavigerad och tidsbesparande plattform som inte tummade på kvalitet. När allt var klart skapade jag manualer för hur man lade in material till alla nya lärare som skulle komma även om jag inte jobbade kvar. Projektet blev lyckat!

Jag har inte möjlighet att visa bilder från själva plattformen då det är skyddat material.